Bolaget har varit rådgivare till portföljbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) i samband med deras senaste kapitalanskaffning om 1.040.000 kr som var riktad till en grupp privata investerare.

Vi ser utvecklingen i Biotech-IgG Equity som mycket positiv och vi ser fram emot 2019 då vi tror att deras försäljningsverksamhet kommer ta fart i samband med att nya T2 avtal skrivs.

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolagets affärsmodell har bevisat sig vara mycket lönsam och för verksamhetsåret 2016-2017 redovisade koncernen ett rörelseresultat om 53 mkr efter skatt. Bolaget har idag cirka 200 aktieägare och huvudägare i bolaget är idag Hugo & Partner AB.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 072-732 55 33
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg