Den 14 december 2018 avslutades teckningstiden för Capitals spridningsemission med företrädesrätt för aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Emissionen som uppgick till högst ca 15,3 MSEK tecknades till ca 2,0 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 13%. Emissionen tillför Capital ca 2,0 MSEK innan avdrag för emissionskostnader som uppgår till ca 100 tkr och emissionen tecknades till ca 85% med stöd av teckningsrätter och ca 15% utan stöd av teckningsrätter.

Teckningsgraden blev betydligt längre än vad vi hade hoppas på men samtidigt så tillfördes även ca 200 nya aktieägare vilket vi ser som mycket positivt, säger Glenn Renhult VD i Capital Conquest AB (publ).

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut för emissionen.

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare och huvudägare i bolaget är idag Hugo & Partner AB.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 072-732 55 33
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg