Årsstämman beslöt att välja Glenn Renhult som stämmans ordförande och Johan Lee Backman som justeringsman. Aktieägarna beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag enligt punkt 1-14 förutom på punkt 12 där aktieägarna endast beslutade att genomföra en aktieutdelning till bolagets preferensaktieägareom 1.70 per aktie och därefter avslutades bolagstämman.

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 
350 aktieägare och huvudägare i bolaget är idag Hugo & Partner AB.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 072-732 55 33
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg