Som jag tidigare skrev i bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsår 2017-2018 så tyngdes resultatet av en nedskrivningen som bolaget var tvungen att genomföra i ett av våra portföljbolag då denna koncern befinner sig just nu i en företagsrekonstruktion. Vi är dock väldigt positiva och förhoppningsvis fulla att denna koncern kommer kunna genomföra en lyckad företagsrekonstruktion och att vår placering kommer därefter kunna öka i värde samt på sikt även ge oss aktieutdelningar men just nu följer vi rekonstruktionen och ser hur det utvecklas under kommande månader. En nedskrivning och försäljning är inte samma sak och detta är mycket viktigt att komma ihåg då aktier under tid oftast varierar i värde och vi har fortfarande kvar vårt aktieinnehav.

Under januari månad har vi även valt att omplacera en del av våra långsiktiga innehav därbland annat i Fingerprint för att frigöra rörelsekapital för att möjliggöra andra investeringar som vi tror på sikt kommer ge ett större resultat för bolaget och för våra aktieägare.

Bolagets kärninnehav i form av Biotech-IgG Equity AB (publ) där vi är idag huvudägare har nyligen beslutat att genomföra en företrädesemission om ca 6.3 mkr under mars månad och vi avser givetvis att teckna vår pro rata andel då vi tror starkt på deras verksamhet och deras tillväxt möjligheter i framtiden.

Jag vill avsluta med att tacka alla aktieägare för erat stöd och hoppas på en varm och trevlig vår som kommer, säger Glenn Renhult VD i Capital Conquest AB (publ). 

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka
350 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg