AFFÄRSIDÉ
Capital Conquest affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Capital kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och entreprenörsleda företag. Capital Conquest investerar i europeiska entreprenörsledda tillväxtbolag som söker expansionskapital och en långsiktig finansiell partner.

MÅL
Capital Conquest skall vara ett investmentbolag för europeiska entreprenörsledda tillväxtbolag och bolaget har som målsättning att uppnå en avkastning på eget kapital om 50% per år.