Aktieägare per 2018-09-30
Capital Conquest AB (publ) har idag 3 olika aktieslag i form av A-aktier, B-aktier, preferensaktier och antalet utomstående aktier i bolaget var per den 2018-09-30 totalt 47 019 758 aktier.

Stamaktieägare A-aktier B-aktier Andel (%) Röster (%)
Hugo & Partner AB 2 625 000 44 024 604 99,21% 99,48%
Swedbank AB 0 130 500 0,28% 0,18%
Svenska Handelsbanken AB 0 57 000 0,12% 0,08%
Johan Lee Backman 0 50 000 0,11% 0,07%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0 25 500 0,05% 0,04%
Skandiabanken Aktiebolag (publ) 0 17 000 0,04% 0,02%
Lennart Domeij 0 15 000 0,03% 0,02%
Roland Hjelm 0 10 000 0,02% 0,01%
Danske Bank A/S 0 8 000 0,02% 0,01%
Azizollahi Banab Madjid 0 8 000 0,02% 0,01%
Övriga 0 49 154 0,10% 0,07%
Totalt antal aktier 2 625 000 44 394 758 100,00% 100,00%

* Preferensaktierna har en 3 års löptid och kommer inlösas av bolaget under 2019 enligt förbestämda villkor.