Biotech Equity AB (publ)
Biotech Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och genom koncernens två helägda dotterbolag Biotech-IgG A/S och Biotech-IgG International AB bedriver bolaget sin handel och distribution av produkter till hälso-och sjukvårdsbranschen. Bolaget är ett publikt avstämningsbolag och har cirka 3 104 aktieägare varav bolagets största aktieägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ).

Mer information angående Biotech-IgG A/S och Biotech-IgG International AB kan ni läsa på dotterbolagets hemsidan www.biotech-igg.com (engelsk språk) alternativt via Biotech Equity delårsrapporter.