Vi har idag ett antal investerare som är intresserade av att investera i ett tidigt skede. Vill även du ha erbjudanden av oss att investera i ett tidigt skede anmäl Ditt intresse till oss. Teckningsposterna brukar vara ca 5 000 – 25 000 SEK vilket innebär att man med en liten summa kan få möjlighet till god avkastning. Gemensamt för de erbjudanden som kommer från oss är att en stor ägarspridning måste uppnås för att de ska kunna få handel med aktien.

För mer information vänligen anmäl ditt intresse till info@capital-conquest.se