Här presenteras information om Capitals enskilda innehav samt senast rapporterade substansvärde.
Substansvärdet, dvs. marknadsvärdet på Capitals investeringar samt övriga tillgångar och skulder, uppdateras och presenteras regelbundet på denna del av webbplatsen. Mer information om innehaven finns även att läsa på företagens egna webbplatser.
Substansvärdet per 30 juni 2015
En uppdatering kommer inom kort, fram tills dess hänvisas ni till bolagets senaste årsredovisning
som ni kan läsa under finansiella rapporter.