Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun och skall bedriva konsultverksamhet inom företagsekonomi och managementtjänster samt förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar. Därutöver ska bolaget bedriva annonsförsäljning, filmproduktion, mediaproduktion med tillhörande marknadsföringstjänster. Bolaget ska även bedriva applikationsutveckling, försäljning, teknisk support, konsultation och utbildningsverksamhet inom IT tjänster samt äga och förvalta fastigheter i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets ägare och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivande initiativ och aktiviteter stödjer Capital Conquest verksamheterna att bli framgångsrika i sina respektive affärer. I koncernen har vi för närvarande cirka 60-70 medarbetare samt ett flertal inhyrda konsulter som tas in vid behov.