Organisation

Capital Conquest organisation är utformad utifrån de mål och krav som finns på ett aktivt och värdeskapande ägande. Styrelsen är aktiv och beslutar om samtliga investeringar och avyttringar. De besitter djup och bred finansiell kompetens samt har erfarenheter som entreprenörer. Medarbetarna arbetar dagligen med Capital Conquest kärnverksamhet gällande investeringar samt stöd och arbete med portföljbolagen.

De har även god finansiell kunskap och erfarenhet av operativt arbeta med att utveckla entreprenörsbolag. Medarbetarna arbetar tillsammans med entreprenörer och ledningsgrupper samt sitter med i portföljbolagens styrelser. En viktig tillgång är Capital Conquest stora och unika nätverk av kompetenser och affärskontakter.