Bolagets verksamhet går ut på att effektivt identifiera, analysera, genomföra, utveckla och realisera investeringar i företag. Capitals affärsmodell bygger på ett betydande ägande i varje enskilt innehav i syfte att skapa en grundläggande möjlighet att påverka viktiga beslut eller tillgodogöra sig löpande kassaflöden från innehaven. Bolaget ska vara kostnadseffektivt och primärt använda koncernens befintliga personal, lokaler, tjänstebilar för att på bästa sätt hålla ner bolagets operativa och administrativa kostnader till det ytterst minsta.

Capitals övergripande strategi kan sammanfattas som ”buy and build” vilket innebär att investeringar i företag görs i syfte att genom kapital, ett aktivt engagemang och med tillförande av kompetens och erfarenhet vara delaktig i företagens utveckling och på så sätt delta i skapandet av lönsamma företag med långsiktiga ekonomiskt värde i form av ökat underliggande aktievärde eller avkastningsvärde i form av löpande ökande utdelningar. Genom att Capital tillför kapital, finansiell kunskap och nätverk till sina investeringar bedömer styrelsen att bolaget är en attraktiv partner för entreprenörer och ägare.