Capital Conquest AB har som målsättning att uppnå en avkastning på eget kapital om 50% per år genom att ha en god kapitalstruktur fördelat mellan primärt och sekundärt kapital för att därmed uppnå en hög avkastning på eget kapital. Bolagets verksamhet går ut på att effektivt identifiera, analysera, genomföra, utveckla och realisera investeringar i företag. Capitals affärsmodell bygger på ett betydande ägande i varje enskilt innehav i syfte att skapa en grundläggande möjlighet att påverka viktiga beslut eller tillgodogöra sig löpande kassaflöden från innehaven.