Okategoriserade

Capital Conquest stärker sitt ägande i Newton Nordic

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har över marknad förvärvat ytterligare 2 071 722 aktier i Newton Nordic som är listad på First North Stockholm och stärker därmed sitt ägande som bolagets nya huvudägare. Bolaget innehar efter transaktionen totalt 3 451 458 aktier samt ytterligare 7 500 000 aktier via bolagets teckning i den pågående företrädsemissionen (”teckningsrätter”) vilket motsvarar en ägarandel om ca 12,68% om den aktuella företrädsemissionen blir fulltecknad, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).Vi kommer som huvudägare i Newton Nordic ta vårt ägaransvar och ta en aktiv roll i bolaget i fortsättningen för att på bästa möjliga sätt öka värdet för samtliga aktieägare, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).Kort om Capital Conquest AB (publ)Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer.För ytterligare information kontakta:Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)Mobil: 070 - 253 72 96E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-10-27 Pressmeddelande: PDF (171KB)

2020-10-27T15:17:02+01:00oktober 27th, 2020|

Capital Conquest blir ny huvudägare i Newton Nordic

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har tecknat aktier i Newton Nordic som är listad på First North Stockholm via nyttjande av förvärvade teckningsrätter i den pågående företrädsemissionen. Bolaget har idag anmält sig för teckning av sina 15 miljoner teckningsrätter och har även direkt och via andra koncernbolag förvärvat ett större antal aktier över marknaden de senaste veckorna vilket gör att Capital Conquest nu blir nu ny huvudägare i Newton Nordic, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Newton har en mycket spännande produkt som ligger rätt i tiden. Vi ser fram emot att hjälpa Newtons möjligheter att realisera sin fulla marknadspotential. Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-10-26 Pressmeddelande: PDF (168KB)

2020-10-26T17:03:08+01:00oktober 26th, 2020|

Capital Conquest tecknar aktier i TerraNet Holding

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har tecknat aktier i TerraNet Holding som är listad på First North Stockholm via nyttjande av befintliga teckningsoptioner av serie TO1. Totalt tecknade bolaget 1 051 333 aktier till ett värde av ca 0,8 Mkr, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-10-26 Pressmeddelande: PDF (163KB)

2020-10-26T09:02:19+01:00oktober 26th, 2020|

Capital Conquest ökar sitt innehav i ExpreS2ion Biotech Holding

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har medverkat i ExpreS2ion Biotech Holding företrädesemission och är ett bolag som är listad på First North Stockholm. Företrädesemissionen genomfördes under oktober och totalt tecknade bolaget 106 265 units till ett värde av ca 2,6 Mkr genom befintliga teckningsrätter. Bolaget innehar efter transaktionen totalt 447 597 aktier i ExpreS2ion Biotech Holding vilket motsvarar en ägarandel om ca 1,64% och gör oss därför till en av de större aktieägarna i bolaget, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-10-26 Pressmeddelande: PDF (165KB)

2020-10-26T09:00:37+01:00oktober 26th, 2020|

Capital Conquest bokslutskommuniké för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30

Ladda ner bokslutskommunikén Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 526 504 tkr (41 441 tkr) Resultatet i koncernen uppgick till 52 761 tkr (-452 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,98 kr Avkastning på eget kapital uppgick till 274% Substansvärdet uppgick till 105,5 Mkr Substansvärdet ökade under perioden med 549% Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 169 451 tkr (34 673 tkr) Vid periodens slut uppgick kortfristiga placeringar till 23 907 tkr Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 47 tkr (702 tkr) Antalet stamaktier vid periodens slut uppgick till 53 616 547 st Koncernchefen har ordet Bolaget har haft en fantastisk utveckling det senaste halvåret och det är med stor glädje som jag nu presenterar bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020 där både intäkter och resultat har överträffat styrelsens förväntningar. Under perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020 uppgick intäkterna till 529,7 Mkr och rörelseresultatet blev 52,7 Mkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 274 % vilket ger en stark indikation på att bolagets affärsmodell är stark och stabil även i en volatil aktiemarknad. Den positiva utveckling som bolaget har haft under det senaste halvåret har lett till att vi tagit bolaget till nya nivåer i både resultatförbättring samt förbättrade möjligheter till att kunna kapitalisera bolaget med ökat tillväxtkapital till bättre villkor. Bolaget har under verksamhetsåret 2019–2020 ökat sina intäkter med hela 1 277% jämfört med förgående år. Vi ser även en mycket god fortsatt utveckling under första kvartalet2020 med bevarad tillväxt och hög lönsamhet. Vi har idag en mycket stark balansräkning med en soliditet om 54,40%, vilket gör att vi står väldigt starka och står redo för nya investeringar samtidigt som vi kan börja med kvartalsutdelningar. Balansräkningen kommer även att stärkas under de kommande sex månaderna då bolaget kommer [...]

2020-09-04T09:02:31+02:00september 4th, 2020|

Framflyttning av bokslutskommuniké

Bolaget har beslutat att framflytta publicering av bokslutskommunikén som skulle publiceras idag till den 4 september 2020. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad

2020-08-28T14:43:18+02:00augusti 28th, 2020|

Capital Conquest tecknar kommunikationsavtal med Holm & Co.

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att bolaget har tecknat ett löpande avtal med Holm & Co. AB avseende tjänster inom IR, kommunikation och marknadsföring. Holm & Co. kommer löpande att bistå bolaget inom såväl strategisk rådgivning som framtagande av exempelvis analyser, pressmeddelanden, årsredovisningar och marknadskommunikation på svenska och engelska. Avtalet omfattar även IR frågor till aktieägare såväl som till nya investerare i den omfattning som parterna bedömer vara lämpligt både nu och i framtiden. Detta nya avtal ger oss möjligheten att kommunicera med våra aktieägare och nya investerare på ett mer optimalt sätt utan att det tar fokus från vår löpande verksamhet, säger Glenn Renhult, VD & Koncernchef i Capital Conquest. Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. Kort om Holm & Co. AB Holm & Co. är en digital marknadsföringsbyrå inom kommunikation, IR, varumärkesstrategi, employer branding, sociala medier & webbdesign som lyssnar på era önskemål och som arbetar fram en plan utefter era behov så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Vi ser ett stort behov hos många företag där en efterfrågan på nära kontakt med löpande dialog och ett tydligt gehör från marknadsföringsbyrån ligger högt upp på listan. Läs mer på www.holmandco.se. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 [...]

2020-08-12T14:22:27+02:00augusti 12th, 2020|

Lägesuppdatering i Capital Conquest AB (publ)

Tack vare ett hårt och intensivt arbete kunde vi under juli 2020 genomföra en försäljning av vår ägarandel av bolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ). Försäljningen gav oss en direktavkastning på hela 140%, något som bör anses vara en mycket god avkastning under en 12 månaders period, säger Glenn Renhult, VD & Koncernchef i Capital Conquest. I samband med aktieförsäljningen reglerade bolaget även de förvaltningsavtal som fanns mellan Smart Energy och Capital Conquest samt även den kvarvarande förvärvskredit som bolaget haft hos en privat kreditgivare om 2 Mkr vilket minskar bolagets finansiella kostnader med cirka 4 Mkr per år. Likviditeten som bolaget erhöll från Smart Energy försäljningen har under de senaste veckorna blivit omplacerade till bolagets egna förvaltningsverksamhet vilket i sin tur kommer bidra till både ökade intäkter och ett förbättrat rörelseresultat. Bolagets egna tradingverksamhet inklusive bolagets kapitalförsäkringar har under förgående vecka haft en omsättning på cirka 250 Mkr och med ett positivt rörelseresultat om cirka 2 Mkr, vilket är en ökning om cirka 500% jämfört med förgående år. Bolaget har även utökat de befintliga krediterna hos bolagets två depåbanker med cirka 24 Mkr vilket i sin tur skapar ett större handlingsutrymme för nya investeringar både utanför och på aktiemarknaden, säger Glenn Renhult, VD & Koncernchef i Capital Conquest. Med bakgrund av den positiva utveckling som bolaget haft under det senaste halvåret så har koncernledningen med stöd av bolagets huvudägare beslutat att bolaget ska övergå till kvartalsutdelning där 80% av rörelseresultatet ska delas ut till aktieägarna fyra (4) gånger per år. Bolaget kommer därför att kalla till en extra bolagsstämma inom kort för att kunna besluta om den nya utdelningspolicyn. Bolaget beräknar kunna dela ut mellan 20-24 Mkr per år vilket motsvarar en direkt avkastning om 13-17%, samt ytterligare 2-3% i ökat substansvärde. Styrelsen kommer även föreslå att den [...]

2020-08-12T14:23:13+02:00augusti 12th, 2020|

Capital Conquest styrelse representanter i Smart Energy avgår på egen begäran

Capital Conquest AB (publ) två representanter i det tidigare koncernbolaget Smart Energy har idag begärt eget utträde ur Smart Energy Sweden Group AB (publ) och detta är även idag meddelat direkt till bolaget och dess övriga styrelse medlemmar. 
Efter att försäljning av vårt tidigare dotterbolag Smart Energy blev genomförd den 20:e juli 2020 så känner både jag och Stefan Nyman att vår tid framöver istället behövs i våra övriga koncernbolag och då vi heller inte står tillförfogande som omval så valde vi istället att avgå på egen begäran, säger Glenn Renhult VD i Capital Conquest AB (publ). Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-07-24 Pressmeddelande: PDF (471KB)

2020-07-24T20:28:14+02:00juli 24th, 2020|

Capital Conquest avyttrar sitt innehav i Smart Energy till Colabitoil för 120 Mkr

Capital Conquest AB (publ) har idag avyttrat hela sitt innehav om 590 272 340 aktier vilka motsvarar 55,43 procent av aktierna och rösterna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) till Colabitoil Sweden AB (publ) som nu blir ny huvudägare av Smart Energy. Smart Energy har haft en mycket bra utveckling operativt under de senaste 12 månaderna med både en ökad försäljning och ett förbättrat rörelseresultat vilket vi som tidigare huvudägare är mycket stolta över. Vi har dock beslutat att det är rätt tid att avyttra vårt ägande i bolaget. Det är svårt att tänka sig en bättre ny ägare till Smart Energy än Colabitoil, framför allt då branschen står inför en konsolidering de kommande åren. Vi önskar därmed Colabitoil ett stort lycka till med den nya koncernen och vi ser fram emot att få följa Smart Energys utveckling från sidlinjen istället, säger Glenn Renhult, VD för Capital Conquest AB (publ). Eftersom Capital Conquest helt går ur investeringen i Smart Energy har Capital Conquest den 20 juli 2020 reglerat alla mellanhavanden med Smart Energy och dess dotterbolag. Därigenom har förvaltningsavtalet mellan Capital Conquest och Smart Energy Sweden AB sagts upp till förtida upphörande av Smart Energy Sweden och slutreglerats av Capital Conquest. Även de preferensaktier som Smart Energy Sweden AB hade i Capital Conquest har på Smart Energy Swedens begäran lösts i förtid. Det har varit ett väldigt händelserikt år för oss på Capital Conquest som huvudägare av Smart Energy med tanke på att vi inte haft samma syn på en del enskilda ägarfrågor som vissa minoritetsägare haft. Mot bakgrund av detta så tror vi att vår avyttring är till det bästa för samtliga aktieägare i Smart Energy. Försäljningen av aktierna frigör också ett betydande belopp för Capital Conquest som kan användas till nya investeringar under 2020–2021. Vi är också [...]

2020-07-20T15:21:29+02:00juli 20th, 2020|