Aktieägare per 2019-03-31
Capital Conquest AB (publ) har idag 3 olika aktieslag i form av A-aktier, B-aktier, preferensaktier och antalet utomstående aktier i bolaget var per den 2019-03-31 totalt 48 346 697 aktier.

Stamaktieägare A-aktier B-aktier Andel (%) Röster (%)
Hugo & Partner AB 2 625 000 41 685 842 91,73% 94,44%
Åke Swahn 0 280 000 0,58% 0,39%
Henrik Johansson 0 250 000 0,52% 0,32%
Lennart Domeij 0 156 891 0,32% 0,22%
Marcus Nilsson 0 88 888 0,18% 0,12%
Björn Bredås 0 86 860 0,18% 0,12%
Cronie Wallquist 0 80 000 0,17% 0,11%
Aktiebolaget Bylander & CO 0 66 333 0,14% 0,09%
Tom Rössel 0 53 333 0,11% 0,07%
Jan Lilja 0 50 424 0,10% 0,07%
Lennart Arnrup 0 50 333 0,10% 0,07%
Johan Lee Backman 0 50 000 0,10% 0,07%
Monica Astrid Adamajtis 0 50 000 0,10% 0,07%
Britt Landberger 0 49 777 0,10% 0,07%
Hans-Erik Olofsson 0 48 597 0,10% 0,07%
Göran Svensson 0 47 239 0,10% 0,07%
Övriga 0 2 588 430 5,36% 3,60%
Totalt antal aktier 2 625 000 45 682 947 100,00% 100,00%

* Preferensaktierna har en 3 års löptid och kommer inlösas av bolaget under 2019 enligt förutbestämda villkor.