Aktieägare per 2019-12-31
Capital Conquest AB (publ) har idag 3 olika aktieslag i form av A-aktier, B-aktier, preferensaktier och antalet utomstående aktier i bolaget
var per den 2019-12-31 totalt 49 424 060 aktier. Antalet preferensaktier är 38 750 st.

Stamaktieägare A-aktier B-aktier Andel (%) Röster (%)
Hugo & Partner AB 2 625 000 41 685 842 89,07% 93,00%
Swedbank AB 0 1 511 902 3,23% 2,07%
Svenska Handelsbanken AB 0 572 328 1,22% 0,78%
Nordnet Bank AB 0 401 440 0,86% 0,55%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0 268 073 0,57% 0,37%
Rune Olsson 0 229 292 0,49% 0,31%
Mangold Fondkommission AB 0 206 439 0,44% 0,28%
Skandiabanken Aktiebolag (publ) 0 143 516 0,31% 0,20%
Sten Sörstadius 0 102 000 0,22% 0,14%
Länsförsäkringar Bank AB 0 56 870 0,12% 0,08%
Övriga aktieägare 0 1 621 358 3,46% 2,22%
Totalt antal aktier 2 625 000 46 799 060 100,00% 100,00%