Ett investmentbolag som skapar både
tillväxt och lönsamhet.