Årstämman den 31/1 – 2024 beslutade att bolagets ska genomföra en nyemission av aktier där tecknings ske ske utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Befintliga aktieägare har även möjligheten att teckna aktier i nyemission då teckning sker enligt först till kvarn principen. Syftet med emissionen är att stärka balansräkning samt säkerställa nödvändig likviditet fram tills dess att övriga tillgångar är avyttrande.

Styrelsen har justerat och ändrat teckningsperioden till den 2024-02-27 – 2024-03-15 och ett fullständigt investeringsmemorandum kommer att publiceras av bolaget vid teckningsperiodens start. Bolaget kommer i memorandumet att redovisa de finansiella siffror för perioden 1/7 – 31/12 – 2023.

Nyemissionen av aktier kan totalt inbringa 5.375.000 SEK och TO2 optionerna 5.625.000 SEK och TO3 optionerna 6.250.000 SEK vilket kan ge ett kapitaltillskott om totalt 17.250.000 SEK före emissionskostnader. Betalning i emissionen skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Styrelsen har även rätten att förlänga samt justera teckningsperioden samt justera villkoren för teckningsoptionerna.

Aktieägare såväl som nya investerare kan dock redan nu på förhand anmäla sitt teckningsintresse till bolaget på e-post: emissioner@capital-conquest.se

Styrelsen
Capital Conquest AB (publ)

  • Publiceringsdatum: 2024-02-12