admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 22 blog entries.

Capital Conquest tar sitt huvudägaransvar i Smart Energy

Capital Conquest AB (publ) (”Capital”) är sedan en tid tillbaka huvudägare i det svenska bränslebolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Bolaget”) och är noterat på NGM Börsen. Capital blev igår den 191014 kontaktade av ett större antal investerare som ställt frågor angående Capitals innehav och rapporteringsskyldighet kring eventuella förändringar av detta.  Capital har varken sålt eller avyttrat några aktier i intressebolaget Smart Energy och bolaget har dessutom sedan tidigare ingått ett frivilligt lock-up avtal med Smart Energy om totalt 273 000 000 aktier t.o.m. 31/12 – 2020, för mer information kring detta se tidigare PM publicerat den 190812. Smart Energy Sweden Group AB (publ) hade som tidigare kommunicerats via dem ett finansavtal med det amerikanska riskkapitalbolaget GEM Fund LLC. i New York, ett avtal som sedermera blev uppsagt på begäran av Smart Energy. Enligt villkoren i detta avtal så var Smart Energy skyldigt att leverera de aktier som GEM Fund valde att teckna inom en viss tidsperiod och för att kunna underlätta detta så har Capital erlagt motsvarande antal aktier direkt till GEM Found för att effektivisera Smart Energys emissionshantering och avtalsskyldigheter samt undvika eventuella extra avgifter. Capital kommer återfå motsvarande antal aktier direkt av Smart Energy när ärendet blir slutregistrerat på Bolagsverket och det samma gäller även för de tidigare utställda optionerna riktade till GEM Fund. Smart Energy Sweden Group AB (publ) ställer krav på att dess huvudägare ska fullfölja sina åtaganden gentemot de lock-up avtal som ingås. Avtalet ger dock tillåtelse till utlåning och/eller pantsättning av aktier till annan part om det övergripande syftet är till förmån för Bolaget. Detta medföljer att de aktier som överlåts vid en sådan transaktion ska kunna återlämnas av panthavaren. Vidare ska panthavaren beakta att dessa aktier är öronmärkta av lock-up avtalet, vilket betyder att om panthavaren får äganderätt över aktierna, får panthavaren inte [...]

2019-10-15T10:46:37+01:00oktober 15th, 2019|

Capital Conquest ingår aktielån till förmån för Pallas Group AB (publ)

Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har ingått ett aktielån till förmån för bolaget Pallas Group AB (publ) med anledning av att bolaget nyligen har tecknat avtal att ha en likviditetsgarant i syfte att främja likviditeten i bolagets aktie i fortsättningen. Capital är idag en av de större aktieägarna i Pallas Group AB (publ) men bolaget är även huvudägare i Smart Energy Sweden Group AB (publ) som är även en av de större aktieägare i bolaget och med bakgrund av detta så tar vi givetvis vårt ansvar som huvudägare i koncernen för att kunna säkerställa en betryggande aktiehandel, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2019-10-09 Pressmeddelande: PDF (462KB)

2019-10-09T15:40:13+01:00oktober 9th, 2019|

Capital Conquest utökar sin position i Pallas Group AB (pub)

Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har idag förvärvat ytterligare 208 435 aktier i Pallas Group AB (publ) som är noterat på Nasdaq North Growth Market. Vår ägarandel uppgår efter transaktionen till 935 574 aktier och motsvarar cirka 5,42% av aktierna i bolaget. Förvärvet har skett via marknaden säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2019-10-04 Pressmeddelande: PDF (457KB)

2019-10-04T19:35:04+01:00oktober 4th, 2019|

Capital Conquest förvärvar ytterligare aktier i Pallas Group AB (pub)

Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har förvärvat 417 039 aktier i Pallas Group AB (publ) som är noterat på Nasdaq North Growth Market. Vår ägarandel uppgår efter transaktionen till cirka 4,21% av aktierna i bolaget, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2019-10-03 Pressmeddelande: PDF (456KB)

2019-10-03T18:03:15+01:00oktober 3rd, 2019|

Capital Conquest ombildar dotterbolag till ett fastighetsbolag

Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” delägda dotterbolag Haag´s Gruppen AB (publ) har nyligen haft en extra bolagstämma där man beslutade att ändra verksamhet, firmanamn samt även komplettera styrelsen i syfte att omvandla bolaget till ett renodlat fastighetsbolag. Bolaget nya firmanamn är numera Capital Conquest Real Estate AB (publ). Capital:s ägarandel i Capital Conquest Real Estate AB (publ) uppgår idag till 45,70% av kapitalet och 54,19% av rösterna.Capital Conquest Real Estate AB (publ) har den 2019-10-01 gjort sitt första fastighetsförvärv i form av en industrifastighet i Hammarö kommun och förvärvet skede via ett bolagsförvärv. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 10 250 000 SEK och har finansierats via en svensk kreditgivare och Capital Conquest AB (publ). Vid en uthyrningsgrad på 100% beräknas hyresintäkterna uppgå till cirka 2 Mkr per år med ett starkt positivt rörelseresultat, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).För ytterligare information kontakta:Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)Mobil: 070 - 253 72 96E-post: glenn.renhult@capital-conquest.sePostadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 SundbybergKort om Capital Conquest AB (publ)Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2019-10-02 Pressmeddelande: PDF (124KB)

2019-10-02T13:04:50+01:00oktober 2nd, 2019|

Capital Conquest förvärvar aktier i Pallas Group AB (pub)

Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har idag förvärvat 310 100 aktier i Pallas Group AB (publ) som är noterat på Nasdaq North Growth Market vilket motsvarar cirka 1,80% av aktierna i bolaget, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2019-10-02 Pressmeddelande: PDF (123KB)

2019-10-02T11:54:40+01:00oktober 2nd, 2019|

Capital Conquest har genomfört en riktad nyemission om 30 Mkr

Styrelsen för Capital Conquest AB (publ) (”Capital” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 31 jan 2019, beslutat om en riktad nyemission av preferensaktier till ett belopp om 30 Mkr före emissionskostnader. Kapitalanskaffningen är den första från bolagets nya emissionsprogram bestående av preferensaktier som har en årlig avkastning om 6.75%. Bolagets egna kapital kommer öka med motsvarande belopp och bolaget tillfördes under augusti 2019 kapitalet och registrering är nu påbörjad till Bolagsverket. Intresset för bolagets nya preferensaktie har varit god både från befintliga kreditgivare och även nya investerare. Bolagets målsättning är också att under september 2019 erbjuda befintliga aktieägare i koncernen samma möjlighet att teckna nya preferensaktier till ett belopp om 15-20 Mkr. Bolaget har idag även en pågående förhandling med en större aktör i USA (L.A) som specialiserar sig på räntebevis och de har visat sitt intresse att genomföra en placering på cirka 25-50 Mkr via deras egna europeiska fondförvaltning. Bolagets målsättning och förhoppning är att kunna sluta förhandla och stänga emissionen redan under mitten av september 2019. Då vi idag har en negativ ränta i Sverige så ser vi vår nya preferensaktie som ett mycket bra alternativ till en långsiktig ränteplacering säger, Glenn Renhult VD i Capital Conquest. Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2019-09-05 Pressmeddelande: PDF (148KB)

2019-09-05T08:24:12+01:00september 5th, 2019|

Väsentligt ökade intäkter under perioden 1/7 – 27/8 – 2019

Verksamheten har haft en mycket positiv utveckling under de första månaderna i nya kvartalet (Q1) och omsättningen har redan under den aktuella perioden uppgått till ca 16,9 Mkr vilket kan jämföras med tidigare år där intäkterna uppgick till ca 263 Tkr. Bolaget har som målsättning att uppnå en nettoförsäljning om ca 200 Mkr för hela verksamhetsåret 2019/2020 med ett rörelseresultat om ca 28 - 35 Mkr före skatt och avskrivningar, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). ”Tillsammans skapar vi ett investmentbolag med både tillväxt och lönsamhet” Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2019-08-28 Pressmeddelande: PDF (124KB)

2019-08-28T11:58:26+01:00augusti 28th, 2019|

Bokslutskommuniké för perioden 2018-07-01 – 2019-06-30

Detta PM återger den väsentliga informationen från delårsrapporten. Fullständig rapport är bifogat i detta PM samt finns att ladda ned från Bolagets hemsida. Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 38 726 tkr (7 574 tkr) Resultatet i koncernen uppgick till 4 012 tkr (-55 292 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,08 kr Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 702 tkr (2 093 tkr) Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 35 303 tkr (26 764 tkr) Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 48 346 697 ST KONCERNCHEF HAR ORDET Verksamheten har under året utvecklats mycket positivt och det är med glädje som jag kan uppvisa ett positivt rörelseresultat om cirka 4 Mkr jämfört med tidigare års förlust på hela -55 Mkr. Även omsättningen har ökat till 38,7 Mkr jämfört med tidigare år på 7,4 Mkr vilket är en klar förbättring. Utveckling av våra olika koncernbolag har även under åren gått som planerat och nu återstår en notering av intressebolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) där vi är huvudägare. Vår förhoppning och målsättning är att bolaget blir listat under 2019. Bolaget genomförde även under kvartal 3 en mindre spridningsemission som tecknades till ca 1,3 Mkr av 86 nya, såväl som befintliga aktieägare, vilket förbättrade bolagets finansiella ställning ytterligare. Bolaget har efter verksamhetsårets slut i juli/aug månad även stärkt sin finansiella ställning i form av upptagande av nya rörelsekrediter. Mer information om detta finns under väsentliga händelser i rapporten. Bolaget har även blivit ny huvudägare till Smart Energy Sweden Group AB (publ) som idag är noterad på NGM MTF i Stockholm. Därutöver har även bolaget under augusti månad beslutat att starta ett helt nytt emissionsprogram avseende nya preferensaktier och de beräknas tillföra bolaget maximalt 100 Mkr inom 36 månader. Både privata investerare och befintliga aktieägare kommer inom kort att [...]

2019-08-28T11:53:28+01:00augusti 28th, 2019|

Capital Conquest ingår lockup-avtal med Smart Energy

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag ingått ett frivilligt lockup-avtal t.o.m. 31/12 - 2020 om totalt 273 000 000 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart Energy”, vilket motsvarar cirka 90% av Bolagets totala aktieinnehav i Smart Energy. Bolaget har kommit överens med Smart Energy att ingå detta avtal enligt nedanstående villkor. Capital Conquest AB (publ) får inte avyttra 273 000 000 aktier i Smart Energy innan 31/12 - 2020. Lockup-avtalet är även villkorat att Smart Energys aktie är fortsatt handelsnoterad och att Capital Conquest innehar minst en (1) styrelserepresentants post i Smart Energy som egenskap av bolagets huvudägare. Förslaget om att ingå ett frivilligt lockup-avtal i Smart Energy kom från en minoritetsgrupp aktieägare på senaste bolagstämman och var ett förslag som vi ställde oss positivt till redan på bolagstämman. Då Smart Energy har blivit ett av våra större kärninnehav och vi avser att vara en långsiktig aktieägare i bolaget så ingår vi nu detta lockup-avtal som ett bevis på vår långsiktighet och stora tilltro till Smart Energy verksamhet och fortsatta tillväxt, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2019-08-12 Pressmeddelande: PDF (125KB)

2019-08-12T11:27:47+01:00augusti 12th, 2019|