Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 2023-11-03 kl 13.00 en extra bolagsstämma enligt tidigare utgiven kallelse, varvid följande beslut fattades:

Stämman beslutade att omvälja Glenn Renhult och Johan Lee Backman som ledamöter och nyval av Per Wilhelm Wåhlin som även valdes till styrelseordförande.

Beslutet godkändes enhälligt (100%) av samtliga aktieägare på stämman.

Stämman beslutade att välja Ekonum Revision AB, org.nr 559375-4228 som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Ivan Ticic. Beslutet godkändes enhälligt (100%) av samtliga aktieägare på stämman.

Styrelsen
November 2023

  • Publiceringsdatum: 2023-11-03