Capital Conquest Real Estate AB genomför en kapitalanskaffning om ca 1.2 Mkr

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) delägda dotterbolag Capital Conquest Real Estate AB har beslutat att genomföra en nyemission där Bolaget deltar och tecknar själv 472 221 nya aktier till en teckningskurs om 1.80 kr vilket motsvarar 849 999 kr och motsvarar ca 70% av emissionen. Nyemissionen genomförs så att fastighetsbolaget kan slutföra den renovering som påbörjades under vintern 2019. Koncernens ägarandel i Capital Conquest Real Estate AB uppgår efter förvärvet till 69,88% av kapitalet och 81,49% av rösterna och är numera ett delägt dotterbolag till Capital Conquest, säger Glenn Renhult VD i Capital Conquest. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-01-20 Pressmeddelande: PDF (138KB)

2020-01-20T08:16:29+01:00januari 20th, 2020|

Capital Conquest förvärvar 27.128.742 aktier i Biotech-IgG Equity (publ)

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat 27.128.742 aktier i intressebolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) för köpeskilling om totalt 1.220.793 kronor och är en del i vårt arbete att göra bolaget till ett helägt dotterbolag under 2020. Bolaget har sedan tidigare kommunicerat att bolaget ska genomgå en fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ). Bolaget har kommit överens med säljaren att erlägga köpeskillingen för aktierna enligt nedanstående villkor Säljarna erhåller hela köpeskillingen genom en riktad kvittningsemission i bolaget med en teckningskurs på 4,50 kr per aktie vilket är samma emissionskurs som kommer föreslås i kommande fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ) till övriga aktieägare. Bolaget innehar efter förvärvet 335.983.537 B-aktier och 26 250 000 A-aktier vilket motsvarar en ägarandel om cirka 36,22% av kapitalet och 48,41% av rösterna i Biotech-IgG Equity AB (publ), säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-01-17 Pressmeddelande: PDF (150KB)

2020-01-17T10:58:03+01:00januari 17th, 2020|

Capital Conquest har inte budplikt i Smart Energy enligt Aktiemarknadsnämnden

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag erhållit ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden AMN 2020:01 beträffande frågan om budplikt anses föreligga i samband med bolagets senaste aktieförvärv i Smart Energy och nämnden har därvid konstaterat att någon budplikt inte föreligger för Capital Conquest AB (publ) gällande dessa. Aktiemarknadsnämndens beslut finns att läsa i sin helhet på deras hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.se, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Capital Conquest AB (publ) är sedan hösten 2019 huvudägare i bränslebolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ) som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-01-14 Pressmeddelande: PDF (138KB)

2020-01-14T15:20:53+01:00januari 14th, 2020|

Capital Conquest förvärvar 28.503.346 aktier i Biotech-IgG Equity (publ)

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat 28.503.346 aktier i intressebolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) för köpeskilling om totalt 1.282.644 kronor och är en del i vårt arbete att göra bolaget till ett helägt dotterbolag under 2020. Bolaget har sedan tidigare kommunicerat att bolaget ska genomgå en fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ). Bolaget har kommit överens med säljaren att erlägga köpeskillingen för aktierna enligt nedanstående villkor Säljarna erhåller hela köpeskillingen genom en riktad kvittningsemission i bolaget med en teckningskurs på 4,50 kr per aktie vilket är samma emissionskurs som kommer föreslås i kommande fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ) till övriga aktieägare. Bolaget innehar efter förvärvet 308.854.795 B-aktier och 26 250 000 A-aktier vilket motsvarar en ägarandel om cirka 34% av kapitalet och 46% av rösterna i Biotech-IgG Equity AB (publ), säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-01-14 Pressmeddelande: PDF (151KB)

2020-01-14T09:38:38+01:00januari 14th, 2020|

Capital Conquest förvärvar 41.083.333 aktier i Biotech-IgG Equity (publ)

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat 41.083.333 aktier i intressebolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) för köpeskilling om totalt 1.848.748 kronor och är en del i vårt arbete att göra bolaget till ett helägt dotterbolag under 2020. Bolaget har sedan tidigare kommunicerat att bolaget ska genomgå en fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ). Bolaget har kommit överens med säljaren att erlägga köpeskillingen för aktierna enligt nedanstående villkor Säljarna erhåller hela köpeskillingen genom en riktad kvittningsemission i bolaget med en teckningskurs på 4,50 kr per aktie vilket är samma emissionskurs som kommer föreslås i kommande fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ) till övriga aktieägare. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-01-13 Pressmeddelande: PDF (149KB)

2020-01-13T09:58:51+01:00januari 13th, 2020|

Capital Conquest har förvärvat 59.000 aktier i Catena Media för 2,2 Mkr

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har ytterligare förvärvat 59.000 aktier i Catena Media till ett värde av ca 2,2 Mkr och förvärvet har skett direkt över marknaden. Bolaget innehar efter transaktionen 190.000 aktier i Catena Media och ytterligare 59.645 aktier via övriga koncernbolag så totalt innehav är 249.645 aktier i bolaget.Vi ser idag en väldigt god potential i Catena Media och känner oss mycket trygga med att ha både Bodenholm och Öresund som långsiktiga huvudägare i bolaget, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).För ytterligare information kontakta:Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)Mobil: 070 - 253 72 96E-post: glenn.renhult@capital-conquest.sePostadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 SundbybergKort om Capital Conquest AB (publ)Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-01-08 Pressmeddelande: PDF (138KB)

2020-01-08T11:48:31+01:00januari 8th, 2020|

Capital Conquest har förvärvat 112.700 aktier i Catena Media för 4,3 Mkr

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat 112.700 aktier i Catena Media till ett värde av ca 4,3 Mkr och förvärvet har skett direkt över marknaden. Bolaget innehar efter transaktionen 131.000 aktier i Catena Media och ytterligare 59.645 aktier via koncernbolag, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).För ytterligare information kontakta:Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)Mobil: 070 - 253 72 96E-post: glenn.renhult@capital-conquest.sePostadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 SundbybergKort om Capital Conquest AB (publ)Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-01-07 Pressmeddelande: PDF (137KB)

2020-01-07T14:21:36+01:00januari 7th, 2020|

Capital Conquest har avyttrat aktier i Nokia Oyj för 10,8 Mkr

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har sålt 290.000 aktier i Nokia Oyj till ett värde av 10.812.616 kr och försäljning har skett direkt över marknaden. Vi tog en mindre position i Nokia när de offentliggjorde att de ställde in kommande utdelningar vilket visade sig vara en bra affär, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-01-07 Pressmeddelande: PDF (138KB)

2020-01-07T14:20:32+01:00januari 7th, 2020|

Koncernchef har ordet (lägesuppdatering)

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har haft en mycket god utveckling under de senaste 6 månaderna då både bolagets intäkter och resultat har ökat väsentligt under första halvåret jämfört med förgående år. Bolaget står därför väl rustad inför framtiden och ser goda möjligheter att kunna utveckla vidare vår kapitalförvaltning så väl som bolagets olika portföljbolag under de kommande åren. Bolagets målsättning är även att kunna hålla en hög utdelningspolicy till bolagets aktieägare även under den höga tillväxtfasen. Under december 2019 så har vi även föreslagit att bolaget ska fusioneras med intressebolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) och godkänns fusionen på den kommande extra bolagsstämman i Biotech-IgG så beräknas fusionen kunna slutföras redan till sommaren. Fusionen kommer att öka både eget kapital med cirka 33 - 34 Mkr samt öka antalet aktieägare i bolaget från nuvarande 500 st till cirka 3 500 st. Vilket stärker bolaget finansiellt samt ger bolaget en bredare ägarstruktur och skapar goda förutsättningar för att kunna marknadsnotering bolagets B-aktie under 2020. Bolagets övriga aktieinnehav har till större del haft en positiv aktieutveckling under andra kvartalet förutom ett av bolagen och det är intressebolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ) vars aktiekurs haft en negativ utveckling. Verksamheten har dock istället haft en positiv utveckling vilket vi anser är det viktigaste då bolaget både ökat i intäkter och tecknat nya kundavtal i miljonklassen under de senaste kvartalen, vilket med största sannolikhet kommer att stärka bolagets position på marknaden under kommande år. Efter deras senaste emission som gjordes den 2019-12-30 så uppgår nu vår andel till ca 31,89% (339.636.214 aktier) i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Vilket gör oss till bolagets enskilt största aktieägare och vi har även sedan tidigare ett lockup avtal om 273.000.000 aktier fram till den 31/12 - 2020 direkt med Smart Energy. Under första halvåret försattes [...]

2020-01-07T13:50:59+01:00januari 7th, 2020|

Capital Conquest förvärvar 38.987.720 aktier i Smart Energy för 4,6 Mkr

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har via sin egen kapitalförsäkring förvärvat ytterligare 38.987.720 aktier i Smart Energy Sweden Group (publ) under perioden 7 aug till den 31 december 2019 till ett belopp om ca 4,6 Mkr och vilket ger en genomsnittskurs om 0,118 per aktie. Förvärven har skett via en kapitalförsäkring i Avanza Bank direkt på marknadsplatsen NGM. Capital Conquest AB (publ) innehar 300.648.494 aktier motsvarande 28,23% av aktierna i Smart Energy och Capital Conquest AB:s kapitalförsäkring innehar 38.987.720 aktier motsvarande 3,66% av aktierna i Smart Energy. Tillsammans uppgår Capital Conquest AB (publ) och kapitalförsäkringens innehav till 339.636.214 vilket motsvarar 31,89% av aktierna i Smart Energy. De aktier som Capital Conquest AB innehar genom kapitalförsäkringen ägs formellt av försäkringsbolaget som också registreras hos Smart Energy som aktieägaren. Det finns således inte någon rättighet för Capital Conquest AB att rösta för de aktier som innehas genom kapitalförsäkringen. Capital Conquest AB har heller inte överenskommit med försäkringsbolaget att detta ska utöva rösträtten för kapitalförsäkringens aktier i Smart Energy på visst sätt. Eftersom Capital Conquest AB inte förfogat över kapitalförsäkringens aktier på sådant sätt att bolaget påverkat rösträtten för aktierna har Capital Conquest AB bedömt att det inte funnits skyldighet att flagga eller lämna publikt bud när det sammanlagda aktieinnehavet om 30% överskreds. Eftersom ett indirekt innehav genom en kapitalförsäkring kan begränsa marknadstransparensen har Capital Conquest AB dock i samråd med Finansinspektionen och NGM beslutat att lämna detta meddelande till aktiemarknaden samt snarast även låta Aktiemarknadsnämnden pröva om budplikt skulle kunna anses föreligga, och i så fall, om dispens från budplikten. Som huvudägare i Smart Energy Sweden Group AB (publ) har vi redan sedan start tagit vårt ägaransvar och vår tilltro till bolaget och dess verksamhet är idag mycket stort då vi ser en god tillväxtresa under kommande år. Därför har vi valt [...]

2020-01-07T13:49:16+01:00januari 7th, 2020|