Framflyttning av bokslutskommuniké

Bolaget har beslutat att framflytta publicering av bokslutskommunikén som skulle publiceras idag till den 4 september 2020. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad

2020-08-28T14:43:18+02:00augusti 28th, 2020|

Capital Conquest tecknar kommunikationsavtal med Holm & Co.

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att bolaget har tecknat ett löpande avtal med Holm & Co. AB avseende tjänster inom IR, kommunikation och marknadsföring. Holm & Co. kommer löpande att bistå bolaget inom såväl strategisk rådgivning som framtagande av exempelvis analyser, pressmeddelanden, årsredovisningar och marknadskommunikation på svenska och engelska. Avtalet omfattar även IR frågor till aktieägare såväl som till nya investerare i den omfattning som parterna bedömer vara lämpligt både nu och i framtiden. Detta nya avtal ger oss möjligheten att kommunicera med våra aktieägare och nya investerare på ett mer optimalt sätt utan att det tar fokus från vår löpande verksamhet, säger Glenn Renhult, VD & Koncernchef i Capital Conquest. Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. Kort om Holm & Co. AB Holm & Co. är en digital marknadsföringsbyrå inom kommunikation, IR, varumärkesstrategi, employer branding, sociala medier & webbdesign som lyssnar på era önskemål och som arbetar fram en plan utefter era behov så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Vi ser ett stort behov hos många företag där en efterfrågan på nära kontakt med löpande dialog och ett tydligt gehör från marknadsföringsbyrån ligger högt upp på listan. Läs mer på www.holmandco.se. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 [...]

2020-08-12T14:22:27+02:00augusti 12th, 2020|

Lägesuppdatering i Capital Conquest AB (publ)

Tack vare ett hårt och intensivt arbete kunde vi under juli 2020 genomföra en försäljning av vår ägarandel av bolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ). Försäljningen gav oss en direktavkastning på hela 140%, något som bör anses vara en mycket god avkastning under en 12 månaders period, säger Glenn Renhult, VD & Koncernchef i Capital Conquest. I samband med aktieförsäljningen reglerade bolaget även de förvaltningsavtal som fanns mellan Smart Energy och Capital Conquest samt även den kvarvarande förvärvskredit som bolaget haft hos en privat kreditgivare om 2 Mkr vilket minskar bolagets finansiella kostnader med cirka 4 Mkr per år. Likviditeten som bolaget erhöll från Smart Energy försäljningen har under de senaste veckorna blivit omplacerade till bolagets egna förvaltningsverksamhet vilket i sin tur kommer bidra till både ökade intäkter och ett förbättrat rörelseresultat. Bolagets egna tradingverksamhet inklusive bolagets kapitalförsäkringar har under förgående vecka haft en omsättning på cirka 250 Mkr och med ett positivt rörelseresultat om cirka 2 Mkr, vilket är en ökning om cirka 500% jämfört med förgående år. Bolaget har även utökat de befintliga krediterna hos bolagets två depåbanker med cirka 24 Mkr vilket i sin tur skapar ett större handlingsutrymme för nya investeringar både utanför och på aktiemarknaden, säger Glenn Renhult, VD & Koncernchef i Capital Conquest. Med bakgrund av den positiva utveckling som bolaget haft under det senaste halvåret så har koncernledningen med stöd av bolagets huvudägare beslutat att bolaget ska övergå till kvartalsutdelning där 80% av rörelseresultatet ska delas ut till aktieägarna fyra (4) gånger per år. Bolaget kommer därför att kalla till en extra bolagsstämma inom kort för att kunna besluta om den nya utdelningspolicyn. Bolaget beräknar kunna dela ut mellan 20-24 Mkr per år vilket motsvarar en direkt avkastning om 13-17%, samt ytterligare 2-3% i ökat substansvärde. Styrelsen kommer även föreslå att den [...]

2020-08-12T14:23:13+02:00augusti 12th, 2020|

Capital Conquest styrelse representanter i Smart Energy avgår på egen begäran

Capital Conquest AB (publ) två representanter i det tidigare koncernbolaget Smart Energy har idag begärt eget utträde ur Smart Energy Sweden Group AB (publ) och detta är även idag meddelat direkt till bolaget och dess övriga styrelse medlemmar. 
Efter att försäljning av vårt tidigare dotterbolag Smart Energy blev genomförd den 20:e juli 2020 så känner både jag och Stefan Nyman att vår tid framöver istället behövs i våra övriga koncernbolag och då vi heller inte står tillförfogande som omval så valde vi istället att avgå på egen begäran, säger Glenn Renhult VD i Capital Conquest AB (publ). Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-07-24 Pressmeddelande: PDF (471KB)

2020-07-24T20:28:14+02:00juli 24th, 2020|

Capital Conquest avyttrar sitt innehav i Smart Energy till Colabitoil för 120 Mkr

Capital Conquest AB (publ) har idag avyttrat hela sitt innehav om 590 272 340 aktier vilka motsvarar 55,43 procent av aktierna och rösterna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) till Colabitoil Sweden AB (publ) som nu blir ny huvudägare av Smart Energy. Smart Energy har haft en mycket bra utveckling operativt under de senaste 12 månaderna med både en ökad försäljning och ett förbättrat rörelseresultat vilket vi som tidigare huvudägare är mycket stolta över. Vi har dock beslutat att det är rätt tid att avyttra vårt ägande i bolaget. Det är svårt att tänka sig en bättre ny ägare till Smart Energy än Colabitoil, framför allt då branschen står inför en konsolidering de kommande åren. Vi önskar därmed Colabitoil ett stort lycka till med den nya koncernen och vi ser fram emot att få följa Smart Energys utveckling från sidlinjen istället, säger Glenn Renhult, VD för Capital Conquest AB (publ). Eftersom Capital Conquest helt går ur investeringen i Smart Energy har Capital Conquest den 20 juli 2020 reglerat alla mellanhavanden med Smart Energy och dess dotterbolag. Därigenom har förvaltningsavtalet mellan Capital Conquest och Smart Energy Sweden AB sagts upp till förtida upphörande av Smart Energy Sweden och slutreglerats av Capital Conquest. Även de preferensaktier som Smart Energy Sweden AB hade i Capital Conquest har på Smart Energy Swedens begäran lösts i förtid. Det har varit ett väldigt händelserikt år för oss på Capital Conquest som huvudägare av Smart Energy med tanke på att vi inte haft samma syn på en del enskilda ägarfrågor som vissa minoritetsägare haft. Mot bakgrund av detta så tror vi att vår avyttring är till det bästa för samtliga aktieägare i Smart Energy. Försäljningen av aktierna frigör också ett betydande belopp för Capital Conquest som kan användas till nya investeringar under 2020–2021. Vi är också [...]

2020-07-20T15:21:29+02:00juli 20th, 2020|

Capital Conquest offentliggörande av uppköpserbjudande på Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Capital Conquest AB (publ) ("budgivaren") lämnade den 27 maj 2020 ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Smart") att överlåta samtliga sina stamaktier till budgivaren ("Erbjudandet"). Totalt lämnades det in accept avseende 163 701 598 aktier till budgivaren varav 150 766 023 aktier ägdes av budgivarens egna kapitalförsäkring. Budgivaren kommer efter att transaktionen är slutförd inneha totalt 580 733 228 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) vilket motsvarar ca 54,53% av de utestående aktierna i bolaget. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 7–9 juli 2020. Budgivaren har beslutat att inte förlänga accept perioden ytterligare. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-07-07 Pressmeddelande: PDF (476KB)

2020-07-19T20:35:37+02:00juli 7th, 2020|

Capital Conquest har avyttrat aktier i Millicom för 12 Mkr

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har avyttrat aktier för 12 Mkr i telekom bolaget Millicom som är noterad på Stockholmsbörsen (Large Cap Stockholm) och försäljningen har skett direkt över marknaden. 
Försäljningen är genomförd för att skapa en ökad flexibilitet för bolagets nya investeringar, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-07-07 Pressmeddelande: PDF (469KB)

2020-07-19T20:33:34+02:00juli 7th, 2020|

Capital Conquest har förvärvat 2.614.906 aktier i Oasmia Pharmaceutical

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har förvärvat 2.614.906 aktier i Oasmia Pharmaceutical som är noterad på Stockholmsbörsen (Mid Cap Stockholm) och förvärvet har skett direkt över marknaden. Vi har följt Oasmia Pharmaceutical under en väldigt lång period och vi ser idag en väldigt god potential i bolaget och en positiv utveckling under kommande år när försäljningsintäkterna ökar. Vi känner oss även mycket trygga med att ha Per Arwidsson som långsiktiga huvudägare i bolaget, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-06-24 Pressmeddelande: PDF (475KB)

2020-06-24T15:06:11+02:00juni 24th, 2020|

Lägesuppdatering i Capital Conquest AB (publ)

Koncernchef har ordet Sanktionsavgift från Finansinspektionen Som tidigare kommunicerat blev Capital Conquest AB (publ) den 3 juni 2020 tilldelad en sanktionsavgift om 25 Mkr. Avgiften avser överträdelser av anmälningsskyldighet vid aktieförvärv i Smart Energy Sweden Group AB (publ) som är listade på NGM Nordic SME. Sanktionsavgiftens storlek står inte i proportion till överträdelsen och därför kommer bolaget att överklaga Finansinspektionens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm för att pröva ärendet och de faktiska omständigheterna. Överklagan hanteras av bolagets ombud och så snart ny information finns i ärendet kommer vi att publicera detta på vår hemsida, www.capital-conquest.se. Verksamhetsuppdatering De första 6 månaderna under 2019/2020 uppgick intäkterna till 219 Mkr och med ett rörelseresultat om 16,7 Mkr. Detta är en ökning om 528 procent jämfört mot hela 2017/2018 då intäkterna uppgift till 41,4 Mkr. Resultatet på avkastningen för eget kapital under de första 6 månaderna uppgick därmed till hela 27,14 procent. Ett resultat som vi från ledningen är mycket stolta över att kunna presentera trots aktiemarknadens volatila situation. Bolaget har även beslutat att ändra från kvartalsrapportering till halvårsrapportering och nästa rapport kommer därför att publiceras den 28 augusti 2020 som avser 1 januari 2020 - 30 juni 2020. Uppdatering för Q3 Under tredje kvartalet av 2019 påverkades bolaget dessvärre negativt av fallande börskurser och även av omvärldens omständigheter i början av 2020 med Covid-19 pandemin. I april och maj 2020 såg vi däremot en tydlig rekyl där merparten av våra placeringar återhämtade sig mycket bra. Bolaget har även under april/maj minskat sin aktieposition i Catena Media och avyttringen resulterade i en reavinst om cirka 2 Mkr. Under kvartalet har vi omplacerat stora delar av våra noterade innehav och ett av våra nya innehav, Millicom Int. Cellular SDB, har gått väldigt starkt under juni månad. Smart Energy Sweden Group AB (publ) Bolagets ena intressebolag, [...]

2020-06-08T11:17:12+02:00juni 8th, 2020|

Tilldelad sanktionsavgift från finansinspektionen

Finansinspektionen har idag tilldelat Capital Conquest AB (publ) en sanktionsavgift om 25 miljoner kronor för underlåtenhet att i rätt tid anmäla transaktioner med aktier i Smart Energy Sweden Group AB. Capital Conquest AB (publ) har sedan tidigare medgett de faktiska omständigheterna till Finansinspektionen, men delar inte i alla avseende inspektionens klassificering av transaktionerna. Storleken på sanktionsavgiften är dock oproportionerlig i ljuset av samtliga omständigheter samt Capital Conquests resultat och finansiellaställning. Bolaget kommer därför att överklaga Finansinspektionens beslut framför allt vad avser storleken på avgiften. Oavsett vilket belopp sanktionsavgiften slutligen bestäms till kommer betalningen endast att innebära en temporär begränsning i Capital Conquests utdelningspolicy. Bolaget kommer så fort mer information finns tillgänglig i ovanstående ärende att publicera detta via vår hemsida så att alla aktieägare i bolaget kan ta del av information, säger Glenn Renhult Koncernchef i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-06-03 Pressmeddelande: PDF (468KB)

2020-06-03T21:14:28+02:00juni 3rd, 2020|