Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag beslutat att återkalla sin begäran om en extra bolagstämma i Newton Nordic som är listat på First North Stockholm.

Vi har haft samtal med Newtons VD och styrelseordförande och ser inte längre ingen anledning till att hålla en extra bolagstämma då vi har fullt för förtroende för både koncernledningen och den sittande styrelsen, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Vi tycker Newton Nordic är ett spännande bolaget som har väldigt goda tillväxtmöjligheter. Bolaget har en attraktiv teknik och adresserar ett växande marknadsområde. Som större aktieägare i bolaget ser vi mycket fram emot dess tillväxtresa med både ökade intäkter och ett förbättrat rörelseresultat nu när bolaget får möjligheten att växla upp och ta nya marknadsandelar.

Capital Conquest vill på bästa möjliga sätt bidra till ledningens möjligheter att bygga Newton till ett framgångsrikt internationellt teknikbolag. Vi har ett brett kontaktnät och avser att vara engagerade i Newtons valberedning inför verksamhetsår 2021

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2020-11-03
  • Pressmeddelande: PDF (170KB)