Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag begärt hos styrelsen i Newton Nordic att den ska kalla till extra bolagsstämma för att genomföra val av styrelse. Bakgrunden till begäran är att Capital Conquest numera är den enskilt största aktieägaren i Newton Nordic med drygt 12 procent av aktierna innan registrering av den nyss avslutade aktieemissionen och med drygt 17 procent av aktierna sedan emissionen registrerats. Som ny huvudägare i Newton Nordic vill Capital Conquest delta i styrelsearbetet. Eftersom Capital Conquests aktieandel i Newton Nordic uppgår till lägst tio procent är Capital Conquest berättigat att med stöd av aktiebolagslagen få en kallelse till extra bolagsstämma utfärdad för att behandla ett särskilt ärende.

Därutöver har även bolaget direkt över marknaden förvärvat ytterligare 3 343 254 aktier i Newton Nordic som är listad på First North Stockholm och stärker därmed sitt ägande som bolagets nya huvudägare. Bolaget innehar efter transaktionen totalt 6 794 712 aktier samt ytterligare 7 500 000 aktier via bolagets teckning i den pågående företrädsemissionen (”teckningsrätter”) vilket motsvarar en ägarandel om ca 16,55% om den aktuella företrädsemissionen blir fulltecknad, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2020-10-28
  • Pressmeddelande: PDF (171KB)