Investmentbolaget Capital Conquest AB (publ) har under de senaste dagarna gjort ett flertal ändringar i bolagets kapitalförvaltning för både kort och långsikt gällande nedanstående aktieinnehav:

Global Gaming 555 (köpt)
Fingerprint Cards (köpt)
Smart Energy (köpt)
Catena Media (köpt och öka befintligt innehav)

Vi ser en stor potential i alla ovanstående bolag och ser förväntas fullt fram emot de kommande 6 – 12 månadernas kursutveckling, säger Glenn Renhult Koncernchef i Capital Conquest AB (publ).

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-06-10

  • Pressmeddelande: PDF (221KB)