Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har i samband med ett annat aktieförvärv idag kommit överens om att avyttra 3.000.000 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) till kursen om 0.18 kr per aktie och affären görs i sin helhet utanför marknaden direkt mellan parterna. Efter transaktionen uppgår Capital Conquest innehav till totalt 300.648.494 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Köparen av aktierna är sedan tidigare även aktieägare i Smart Energy Sweden Group AB (publ) och har ett långsiktigt intresse i bolaget därav sitt önskemål om att få delbetalt i Smart Energy aktier för sin försäljning till bolaget. Teckningskursen är betydligt högre än vad aktien handlas för idag på marknaden men återspeglar både köpare och säljares värdering för bolaget på långsikt.

Capital Conquest är en långsiktig huvudägare i Smart Energy Sweden Group AB (publ) och försäljning utgör endast en liten del av vårt totala innehav i bolaget och vårt lockup avtal om 273.000.000 aktier kvarstår enligt tidigare avtal till den 31/12 – 2020, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-12-30
  • Pressmeddelande: PDF (140KB)