Capital Conquest AB (publ) har idag avyttrat hela sitt innehav om 590 272 340 aktier vilka motsvarar 55,43 procent av aktierna och rösterna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) till Colabitoil Sweden AB (publ) som nu blir ny huvudägare av Smart Energy.

Smart Energy har haft en mycket bra utveckling operativt under de senaste 12 månaderna med både en ökad försäljning och ett förbättrat rörelseresultat vilket vi som tidigare huvudägare är mycket stolta över. Vi har dock beslutat att det är rätt tid att avyttra vårt ägande i bolaget. Det är svårt att tänka sig en bättre ny ägare till Smart Energy än Colabitoil, framför allt då branschen står inför en konsolidering de kommande åren. Vi önskar därmed Colabitoil ett stort lycka till med den nya koncernen och vi ser fram emot att få följa Smart Energys utveckling från sidlinjen istället, säger Glenn Renhult, VD för Capital Conquest AB (publ). Eftersom Capital Conquest helt går ur investeringen i Smart Energy har Capital Conquest den 20 juli 2020 reglerat alla mellanhavanden med Smart Energy och dess dotterbolag. Därigenom har förvaltningsavtalet mellan Capital Conquest och Smart Energy Sweden AB sagts upp till förtida upphörande av Smart Energy Sweden och slutreglerats av Capital Conquest. Även de preferensaktier som Smart Energy Sweden AB hade i Capital Conquest har på Smart Energy Swedens begäran lösts i förtid.

Det har varit ett väldigt händelserikt år för oss på Capital Conquest som huvudägare av Smart Energy med tanke på att vi inte haft samma syn på en del enskilda ägarfrågor som vissa minoritetsägare haft. Mot bakgrund av detta så tror vi att vår avyttring är till det bästa för samtliga aktieägare i Smart Energy. Försäljningen av aktierna frigör också ett betydande belopp för Capital Conquest som kan användas till nya investeringar under 2020–2021. Vi är också mycket nöjda med den avkastning som placeringen gav oss, vilken stödjer en ökad utdelningspolicy till våra aktieägare, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest.

Kort om Colabitoil
COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (COLAB) och grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution. Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

  • Publiceringsdatum: 2020-07-20
  • Pressmeddelande: PDF (482KB)