Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolaget ska fusioneras med intressebolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) i syfte att förenkla koncernstrukturen samt minska de operativa kostnaderna som medföras genom att bedriva två olika publika verksamheter. Bolaget är sedan året 2017 ensam huvudägare i Biotech-IgG Equity AB (publ) och med bakgrund av detta så har bolaget begärt att styrelsen i Biotech-IgG Equity ska omgående kalla till en extra bolagstämma där fusionsfrågan ska prövas av Biotech-IgG Equity samtliga aktieägare. Mer information och villkor om fusions erbjudandet kommer att publiceras i samband med kallelsen till den extra bolagstämman i Biotech-IgG.

Vår bedömning är att det är till stor förmån för bolagets övriga aktieägare att genomföra denna fusion med bolaget Biotech-IgG Equity då deras verksamhet är fortfarande väldigt kapitalkrävande och är något som Capital Conquest på egen hand kan säkerställa att bolaget framöver erhåller utan att Biotech-IgG Equity ska behöva genomföra ytterligare nyemissioner, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-12-23
  • Pressmeddelande: PDF (126KB)