Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har förvärvat 15.000.000 aktier i Smart Energy Sweden Group AB och aktierna är direkt registrerade på Capital Conquest. Aktierna förvärvades under perioden 02 april till den 03 april 2020 med en genomsnittskurs om 0,04 per aktie på marknadsplatsen NGM. Därutöver så har bolaget via sin egen kapitalförsäkring förvärvat ytterligare 111.778.303 aktier i Smart Energy Sweden Group (publ) under perioden 02 april till den 03 april 2020 med en genomsnittskurs om 0,0456 per aktie. Förvärven har skett via en kapitalförsäkring i Avanza Bank direkt på marknadsplatsen NGM.

Capital Conquest AB (publ) innehar nu totalt 315.648.494 aktier motsvarande 29,64% av aktierna i Smart Energy och Capital Conquest AB:s kapitalförsäkring innehar 150.766.023 aktier motsvarande 14,15% av aktierna i Smart Energy. Tillsammans uppgår Capital Conquest AB (publ) och kapitalförsäkringens innehav till totalt 466.414.517 vilket motsvarar 43,79% av aktierna i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Smart Energy är idag ett av våra primära aktieinnehav och som långsiktig aktieägare väljer vi därför att öka vårt innehav i bolaget då aktien handlas idag till en väldigt stor substansrabatt säger Glenn Renhult Koncernchef i Capital Conquest AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

  • Publiceringsdatum: 2020-04-03
  • Pressmeddelande: PDF (119KB)