Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat 25.333.333 aktier i intressebolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) för köpeskilling om totalt 1.140.000 kronor och är en del i vårt arbete att göra bolaget till ett helägt dotterbolag under 2020. Bolaget har sedan tidigare kommunicerat att bolaget ska genomgå en fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ) och ovanstående transaktion påverkar endast fusionen positivt då vår ägarandel ökar i vårt intressebolag genom detta förvärv, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Bolaget har kommit överens med säljaren att erlägga köpeskillingen för aktierna enligt nedanstående villkor Säljaren erhåller totalt 3.000.000 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) av bolaget till en kurs om 0.18 kr per aktie vilket motsvarar 540 000 kr och resterande belopp om 600 000 kr erläggs därefter genom en riktad kvittningsemission i bolaget med en teckningskurs på 4,50 kr per aktie vilket är samma emissionskurs som kommer föreslås i kommande fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ) till övriga aktieägare.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-12-30
  • Pressmeddelande: PDF (150KB)