Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har via sin egen kapitalförsäkring förvärvat ytterligare 38.987.720 aktier i Smart Energy Sweden Group (publ) under perioden 7 aug till den 31 december 2019 till ett belopp om ca 4,6 Mkr och vilket ger en genomsnittskurs om 0,118 per aktie. Förvärven har skett via en kapitalförsäkring i Avanza Bank direkt på marknadsplatsen NGM. Capital Conquest AB (publ) innehar 300.648.494 aktier motsvarande 28,23% av aktierna i Smart Energy och Capital Conquest AB:s kapitalförsäkring innehar 38.987.720 aktier motsvarande 3,66% av aktierna i Smart Energy. Tillsammans uppgår Capital Conquest AB (publ) och kapitalförsäkringens innehav till 339.636.214 vilket motsvarar 31,89% av aktierna i Smart Energy.

De aktier som Capital Conquest AB innehar genom kapitalförsäkringen ägs formellt av försäkringsbolaget som också registreras hos Smart Energy som aktieägaren. Det finns således inte någon rättighet för Capital Conquest AB att rösta för de aktier som innehas genom kapitalförsäkringen. Capital Conquest AB har heller inte överenskommit med försäkringsbolaget att detta ska utöva rösträtten för kapitalförsäkringens aktier i Smart Energy på visst sätt. Eftersom Capital Conquest AB inte förfogat över kapitalförsäkringens aktier på sådant sätt att bolaget påverkat rösträtten för aktierna har Capital Conquest AB bedömt att det inte funnits skyldighet att flagga eller lämna publikt bud när det sammanlagda aktieinnehavet om 30% överskreds. Eftersom ett indirekt innehav genom en kapitalförsäkring kan begränsa marknadstransparensen har Capital Conquest AB dock i samråd med Finansinspektionen och NGM beslutat att lämna detta meddelande till aktiemarknaden samt snarast även låta Aktiemarknadsnämnden pröva om budplikt skulle kunna anses föreligga, och i så fall, om dispens från budplikten.

Som huvudägare i Smart Energy Sweden Group AB (publ) har vi redan sedan start tagit vårt ägaransvar och vår tilltro till bolaget och dess verksamhet är idag mycket stort då vi ser en god tillväxtresa under kommande år. Därför har vi valt att utöka vårt innehav i bolaget med ovanstående investering, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Bolaget är en långsiktig huvudägare i Smart Energy Sweden Group AB (publ) och har därför sedan tidigare tecknat ett
lockup avtal om 273.000.000 aktier som gäller fram till 31/12 – 2020, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2020-01-07

  • Pressmeddelande: PDF (143KB)