Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har förvärvat ytterligare 173 500 000 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) och innehar nu totalt 303 594 033 aktier och är därmed enskilda största aktieägare i Smart Energy.

Då Smart Energy Sweden Group AB (publ) har en pågående emission till GEM Global Yield Fund samt teckningsoptioner som ligger under registrering och med bakgrund av detta kan vi idag inte fastställa vår exakta ägarandel men den kommer variera mellan 26,07% – 29,35% baserat på GEM:s teckningsgrad, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Vi blev tillfrågad av Smart Energy ledning att medverka i denna kapitalanskaffning och då vi finner bolaget väldigt intressant så beslutade styrelsen i Capital Conquest AB att utöka sin investering med ytterligare 173 500 000 st aktier, vilket är en betydande investering även för oss, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Capital Conquest är som tidigare kommunicerat endast en passiv investerar i Smart Energy men givetvis så tar vi vårt ägaransvar som bolagets huvudstorägare och kommer stötta bolaget ekonomiskt om det behövs i framtiden. Med bakgrund av denna investering så är Smart Energy numera ett av våra primära kärninnehav och vi ser fram emot att följa bolagets positiva tillväxtresa, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-08-05
  • Pressmeddelande: PDF (126KB)