Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har utanför marknaden förvärvat 115 000 000 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) som är noterat under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm. Capital äger nu totalt 16,30% av Smart Energy Sweden Group AB och är därmed en av bolagets enskilda största aktieägare.

Vi har följt Smart Energys resa under de senaste åren och är väldigt imponerande av bolagets tillväxtresa och med dagens aktiekurs så bedömer vi att det finns goda möjligheter till en positiv aktieutveckling under de kommande åren, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-07-26

  • Pressmeddelande: PDF (124KB)