Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har förvärvat ytterligare 6 932 896 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) och innehar nu totalt 130 094 033 aktier, vilket motsvarar 18,39% av samtliga aktier och är därmed enskilda största aktieägare i Smart Energy.

Med nuvarande prissättning på dagensaktiekurs så passar vi gärna på att utöka vårt aktieinnehav i Smart Energy då vi ser en stor potential i bolaget och dess fortsatta utveckling under kommande år, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-08-01
  • Pressmeddelande: PDF (124KB)