Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har ytterligare förvärvat 101.390.722 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart Energy”) och aktierna är direktregistrerade på Capital Conquest. Aktierna har förvärvats idag den 22 april 2020 med en genomsnittskurs om 0,049 per aktie både utanför marknaden och på marknadsplatsen NGM.

Capital Conquest AB (publ) innehar nu totalt 417.031.630 aktier motsvarande 39,16% av aktierna i Smart Energy och Capital Conquest AB:s kapitalförsäkring innehar 150.766.023 aktier motsvarande 14,15% av aktierna i Smart Energy. Tillsammans uppgår Capital Conquest AB (publ) och kapitalförsäkringens innehav till totalt 567.797.653 vilket motsvarar 53,31% av aktierna i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Capital Conquest har i samband med nämnda förvärv beslutat att lämna ett publikt erbjudande att köpa resterande aktier i Smart Energy. I samband med det publika budet avser Capital Conquest att överföra de 150.766.023 Smart-aktier som Capital Conquest äger genom en kapitalförsäkring till bolagets egna depå. Med den överföringen av aktier kommer Capital Conquest att inneha 567.797.653 vilket motsvarar 53,31% av samtliga aktier i Smart Energy. Det innebär att Smart Energy redan innan Capital Conquests ytterligare förvärv av aktier genom det publika budet blir ett delägt dotterbolag till Capital Conquest.

Smart Energy har blivit en av våra primära investeringar och mot bakgrund av att Smart Energy beslutat att påbörja en avnoteringsprocess från NGM så tar vi givetvis vårt ansvar som bolagets huvudägare och erbjuder minoritetsägarna en möjlighet till att kunna avyttra sina aktier genom ett offentligt bud på samtliga aktier i Smart Energy, säger Glenn Renhult, Koncernchef i Capital Conquest AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

  • Publiceringsdatum: 2020-04-22
  • Pressmeddelande: PDF (477KB)