Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har ytterligare förvärvat 11.725.860 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart Energy”) och aktierna är direktregistrerade på Capital Conquest. Aktierna har förvärvats mellan perioden 23 april till den 24 april 2020 med en genomsnittskurs om 0,050 per aktie direkt på marknadsplatsen NGM.

Capital Conquest AB (publ) innehar nu totalt 428.757.490 aktier motsvarande 40,26% av aktierna i Smart Energy och Capital Conquest AB:s kapitalförsäkring innehar 150.766.023 aktier motsvarande 14,15% av aktierna i Smart Energy. Tillsammans uppgår Capital Conquest AB (publ) och kapitalförsäkringens innehav till totalt 567.797.653 vilket motsvarar 54,41% av aktierna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) vilket gör Smart Energy till ett dotterbolag till Capital Conquest.

Capital Conquest lämnade den 2020-04-22 ett offentligt uppköpserbjudande till alla aktieägare i Smart Energy Sweden Group AB (publ) och mer information angående detta finns att läsa på bolagets hemsida, säger Glenn Renhult, Koncernchef i Capital Conquest AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

  • Publiceringsdatum: 2020-04-24

  • Pressmeddelande: PDF (479KB)