Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har förvärvat ytterligare 1.153.343 aktier i Fastighetsbolaget Capital Conquest Real Estate AB (publ) och av dessa var 200.000 A-aktier och 953.343 B-aktier. Bolaget andel uppgår efter förvärvet till 60,24% av kapitalet och 76,33% av rösterna i fastighetsbolaget och därmed blir bolaget nu ett nytt dotterbolag till Capital Conquest AB (publ). Förvärvet betalas kontant med egna medel och är inte villkorad av någon extern finansiering.

En av våra första åtgärder som ny huvudägare i fastighetsbolaget är att slutföra den renovering som tidigare ägare påbörjade redan under 2018 och den beräknas nu bli klar under innevarande kvartal. Därefter kommer hela fastighetsbeståndet att kunna hyras ut vilket beräknas öka koncernens intäkter med ca 0,8 Mkr per år och bidra med en väsentlig värdetillväxt på vår investering, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2020-01-03
  • Pressmeddelande: PDF (175KB)