Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” har via marknaden förvärvat ytterligare 8 161 137 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) och innehar nu totalt 123 161 137 aktier, vilket motsvarar 17,40% av samtliga aktier och är därmed enskilda största aktieägare i Smart Energy.

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-07-31
  • Pressmeddelande: PDF (123KB)