Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har under perioden 20/4 – 24/4 – 2020 avyttrat aktier i Betsson, Scandic Hotell, Oasmia Pharmaceutical och Catena Media till ett sammanlagt värde av 11,4 Mkr vilket gav en positiv resultatpåverkan om ca 2,0 Mkr, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

  • Publiceringsdatum: 2020-04-24

  • Pressmeddelande: PDF (467KB)