Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 31 januari 2020 beslutat om en riktad nyemission av B-aktier vilket totalt tillförde bolaget 7 429 032 SEK före emissionskostnader och emissionen tecknades av ett tiotal investerare. Emissionen medförde en aktie utspädning om ca 10,63% för befintliga aktieägare, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets finansiella ställning i samband med vårt uppköpserbjudande på Smart Energy Sweden Group AB (publ) som offentliggjordes den 22 april 2020, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Bolaget har även idag beslutat att genomföra en mindre företrädsemission riktad till bolagets aktieägare om beloppet 10 – 12 Mkr med en teckningstid som sker under maj 2020 i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och mer information kommer publiceras inom kort. Emissionen kommer även vara garanterad till minst 50% av bolagets huvudägare Hugo & Partner AB.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

  • Publiceringsdatum: 2020-04-24

  • Pressmeddelande: PDF (475KB)