Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har förvärvat 2.614.906 aktier i Oasmia Pharmaceutical som är noterad på Stockholmsbörsen (Mid Cap Stockholm) och förvärvet har skett direkt över marknaden.

Vi har följt Oasmia Pharmaceutical under en väldigt lång period och vi ser idag en väldigt god potential i bolaget och en positiv utveckling under kommande år när försäljningsintäkterna ökar. Vi känner oss även mycket trygga med att ha Per Arwidsson som långsiktiga huvudägare i bolaget, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

  • Publiceringsdatum: 2020-06-24
  • Pressmeddelande: PDF (475KB)