Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag erhållit ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden AMN 2020:01 beträffande frågan om budplikt anses föreligga i samband med bolagets senaste aktieförvärv i Smart Energy och nämnden har därvid konstaterat att någon budplikt inte föreligger för Capital Conquest AB (publ) gällande dessa.

Aktiemarknadsnämndens beslut finns att läsa i sin helhet på deras hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.se, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Capital Conquest AB (publ) är sedan hösten 2019 huvudägare i bränslebolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ) som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2020-01-14

  • Pressmeddelande: PDF (138KB)