Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag ingått ett frivilligt lockup-avtal t.o.m. 31/12 – 2020 om totalt 273 000 000 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart Energy”, vilket motsvarar cirka 90% av Bolagets totala aktieinnehav i Smart Energy.

Bolaget har kommit överens med Smart Energy att ingå detta avtal enligt nedanstående villkor. Capital Conquest AB (publ) får inte avyttra 273 000 000 aktier i Smart Energy innan 31/12 – 2020. Lockup-avtalet är även villkorat att Smart Energys aktie är fortsatt handelsnoterad och att Capital Conquest innehar minst en (1) styrelserepresentants post i Smart Energy som egenskap av bolagets huvudägare.

Förslaget om att ingå ett frivilligt lockup-avtal i Smart Energy kom från en minoritetsgrupp aktieägare på senaste bolagstämman och var ett förslag som vi ställde oss positivt till redan på bolagstämman. Då Smart Energy har blivit ett av våra större kärninnehav och vi avser att vara en långsiktig aktieägare i bolaget så ingår vi nu detta lockup-avtal som ett bevis på vår långsiktighet och stora tilltro till Smart Energy verksamhet och fortsatta tillväxt, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-08-12
  • Pressmeddelande: PDF (125KB)