Capital Conquest AB (publ) har som tidigare kommunicerat den 26 juli 2019 blivit ny storägare i bränslebolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ) som är noterat under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm. Capital Conquest har efter detta datum blivit kontaktad av ett flertal aktieägare i Smart Energy Sweden Group AB (publ) med anledning av den kommande bolagstämma som ska hållas i Smart Energy Sweden Group AB (publ) den 7/8 2019.

Capital Conquest AB (publ) har anmält sitt intresse för att medverka på stämman och kommer vi då att rösta nej till förslaget om en sakutdelningen då vi vill ha mer information kring en sådan utdelning innan vi kan ta ställning till om en sakutdelning är till förmån för bolaget och dess aktieägare.

Capital Conquest AB (publ) är idag en passiv delägare i Smart Energy Sweden Group AB (publ) och har därför idag inget intresse att gå in i bolaget operativt men vi tar givetvis vårt ägaransvar som ny storägare och kommer stötta bolaget ekonomiskt om det behövs i framtiden, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

All kommunikation beträffande vårt innehav i Smart Energy Sweden Group AB (publ) såväl som övriga innehav kommuniceras endast via pressmeddelanden på bolagets www.capital-conquest.se och inte via något aktieforum, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-07-29
  • Pressmeddelande: PDF (125KB)