Capital Conquest AB (publ) har som tidigare kommunicerat den 26 juli 2019 blivit ny storägare i bränslebolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ) som är noterat under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm. Vi ser en god potential i Smart Energy och delar Erik Penser Bank senaste aktieanalys som finns att läsa på https://links.penser.se/f/a/smart_20190618.pdf

Capital Conquest AB (publ) har även gjort en omförhandling med bolagets huvudsakliga kreditgivare och har nu tecknat ett nytt kreditavtal vilket stärker bolagets finansiella ställning med ytterligare 15 Mkr för att bolaget ska Kunna expandera och göra nya investeringar under 2019. Bolagets huvudägare har även gått i borgen för motsvarande belopp till kreditgivaren för bolagets räkning.

Bolaget har även under en längre tid fört en längre diskussion med bolagets övriga kreditgivare och nu kommit överens om nya lånevillkor, vilket frigör ytterligare cirka 5 Mkr samt till en längre ränta.

Bolaget har även tecknat ett nytt kreditavtal med bolagets depåbank om beloppet 10 Mkr och kan användas till bolagets löpande värdepappershandel. Bolagets huvudägare har även gått i borgen för motsvarande belopp till kreditgivaren för bolagets räkning.

Bolaget har även tecknat ett nytt kreditavtal med bolagets huvudägare om beloppet 10 Mkr.

Sammantagsvis så står bolaget väll rustande inför höstens nya utmaningar och ser fram emot de nya börsnoteringar som marknaden förhoppningsvis kommer kunna presenteras under hösten då vi har ett stort intresse av att medverka i deras IPO, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-07-31
  • Pressmeddelande: PDF (126KB)