Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” delägda dotterbolag Haag´s Gruppen AB (publ) har nyligen haft en extra bolagstämma där man beslutade att ändra verksamhet, firmanamn samt även komplettera styrelsen i syfte att omvandla bolaget till ett renodlat fastighetsbolag. Bolaget nya firmanamn är numera Capital Conquest Real Estate AB (publ). Capital:s ägarandel i Capital Conquest Real Estate AB (publ) uppgår idag till 45,70% av kapitalet och 54,19% av rösterna.

Capital Conquest Real Estate AB (publ) har den 2019-10-01 gjort sitt första fastighetsförvärv i form av en industrifastighet i Hammarö kommun och förvärvet skede via ett bolagsförvärv. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 10 250 000 SEK och har finansierats via en svensk kreditgivare och Capital Conquest AB (publ). Vid en uthyrningsgrad på 100% beräknas hyresintäkterna uppgå till cirka 2 Mkr per år med ett starkt positivt rörelseresultat, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-10-02
  • Pressmeddelande: PDF (124KB)