Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) delägda dotterbolag Capital Conquest Real Estate AB har beslutat att genomföra en nyemission där Bolaget deltar och tecknar själv 472 221 nya aktier till en teckningskurs om 1.80 kr vilket motsvarar 849 999 kr och motsvarar ca 70% av emissionen. Nyemissionen genomförs så att fastighetsbolaget kan slutföra den renovering som påbörjades under vintern 2019.

Koncernens ägarandel i Capital Conquest Real Estate AB uppgår efter förvärvet till 69,88% av kapitalet och 81,49% av rösterna och är numera ett delägt dotterbolag till Capital Conquest, säger Glenn Renhult VD i Capital Conquest.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2020-01-20
  • Pressmeddelande: PDF (138KB)