Capital Conquest AB (publ) (”Capital”) är sedan en tid tillbaka huvudägare i det svenska bränslebolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Bolaget”) och är noterat på NGM Börsen. Capital blev igår den 191014 kontaktade av ett större antal investerare som ställt frågor angående Capitals innehav och rapporteringsskyldighet kring eventuella förändringar av detta.  Capital har varken sålt eller avyttrat några aktier i intressebolaget Smart Energy och bolaget har dessutom sedan tidigare ingått ett frivilligt lock-up avtal med Smart Energy om totalt 273 000 000 aktier t.o.m. 31/12 – 2020, för mer information kring detta se tidigare PM publicerat den 190812.

Smart Energy Sweden Group AB (publ) hade som tidigare kommunicerats via dem ett finansavtal med det amerikanska riskkapitalbolaget GEM Fund LLC. i New York, ett avtal som sedermera blev uppsagt på begäran av Smart Energy. Enligt villkoren i detta avtal så var Smart Energy skyldigt att leverera de aktier som GEM Fund valde att teckna inom en viss tidsperiod och för att kunna underlätta detta så har Capital erlagt motsvarande antal aktier direkt till GEM Found för att effektivisera Smart Energys emissionshantering och avtalsskyldigheter samt undvika eventuella extra avgifter. Capital kommer återfå motsvarande antal aktier direkt av Smart Energy när ärendet blir slutregistrerat på Bolagsverket och det samma gäller även för de tidigare utställda optionerna riktade till GEM Fund.

Smart Energy Sweden Group AB (publ) ställer krav på att dess huvudägare ska fullfölja sina åtaganden gentemot de lock-up avtal som ingås. Avtalet ger dock tillåtelse till utlåning och/eller pantsättning av aktier till annan part om det övergripande syftet är till förmån för Bolaget. Detta medföljer att de aktier som överlåts vid en sådan transaktion ska kunna återlämnas av panthavaren. Vidare ska panthavaren beakta att dessa aktier är öronmärkta av lock-up avtalet, vilket betyder att om panthavaren får äganderätt över aktierna, får panthavaren inte får avyttra dessa aktier under lock-up avtalets giltighetstid.

Capital Conquest är idag och förblir en långsiktig huvudägare i Smart Energy och någon annan information som cirkulerar i media just nu är helt felaktig. Vi verkar alltid för att underlätta och ta tillvara på våra koncernbolags bästa intressen och givetvis så även i Smart Energy, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-10-15

  • Pressmeddelande: PDF (479KB)