Capital Conquest organisation är utformad utifrån de mål och krav som finns på ett aktivt och värdeskapande ägande. Styrelsen är aktiv och beslutar om samtliga investeringar och avyttringar. De besitter djup och bred finansiell kompetens samt har erfarenheter som entreprenörer. Bolagets ekonomin står under kontinuerlig uppföljning och bolaget anlitar idag Modern Ekonomi i Sundbyberg som hanterar bolagets löpande redovisning och ekonomihantering.