Capital Conquest AB:s spridningsemission är nu avslutad och bolaget tillfördes ca 1.3 mkr före emissionskostnader och tecknades av 86st nya såväl befintliga aktieägare. Teckningskursen var 1,05 kr/aktie och bolaget kommer därför att emittera upp totalt 1 177 507 b-aktier och avräkningsnotor är utskickade till samtliga tecknare den 19 juni 2019.

Registrering av de nya aktierna är nu under behandling av bolagets ombud men för att påskynda ut bokning av de nya aktierna så har bolaget idag ingått ett avtal med bolagets huvudägare för att låna ut motsvarande antalet aktier till dess att emissionen är registrerade på bolagsverket. Leverans av aktierna kommer därför kunna påbörjas redan i slutet av nästa vecka säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Ett stort tack till alla befintliga såväl som nya aktieägare för ert finansiella stöd och tilltro till vår verksamhet, tillsammans skapar vi ett investmentbolag med både tillväxt och lönsamhet säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-06-20
  • Pressmeddelande: PDF (224KB)