Capitals övergripande strategi kan sammanfattas som ”buy and bild” vilket innebär att investeringar i företag görs i syfte att genom kapital, ett aktivt engagemang och med tillförande av kompetens och erfarenhet vara delaktig i företagens utveckling och på så sätt delta i skapandet av lönsamma företag med långsiktiga ekonomiskt värde i form av ökat underliggande aktievärde eller avkastningsvärde i form av löpande ökande utdelningar. Genom att Capital tillför kapital, finansiell kunskap och nätverk till sina investeringar bedömer styrelsen att bolaget är en attraktiv partner för entreprenörer och ägare.